UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

[THÔNG BÁO] V/V TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2017
Thứ Năm, 13-07 2017

 

Viện Đào tạo quốc tế - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên, học viên đã hoàn tất các khóa học của chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh năm 2017 như sau

1.   Thời gian và địa điểm:

Thời gian: 08:30am sáng Chủ Nhật ngày 20/8/2017

Địa điểm: Hội trường A116 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, TP.HCM.

2.   Công tác chuẩn bị:

      2.1 Đăng ký tham dự: Trước ngày 28/7/2017

      Link đăng ký dự lễ tốt nghiệp.

      2.2 Nhận áo lễ tốt nghiệp:

 - Sinh viên, học viên đăng ký tham dự lễ đến nhận lễ phục từ 12/8/2017-16/8/2017 (sau thời gian trên, sinh viên, học viên không đến nhận lễ phục sẽ tự trang bị lễ phục tham dự lễ. Học viên mặc lễ phục không đúng quy định sẽ không được xướng tên lên sân khấu)

- Sinh viên, học viên cần đóng tiền thế chân thuê lễ phục khi nhận bộ lễ phục như sau:

+ Sinh viên, học viên ISB.BBus và ISB.Mbus; ISB.MBA: 400,000đ/bộ

+ Sinh viên, học viên chương trình liên kết với ĐH Western Sydney, ĐH UQAM: 1,000,000đ/bộ (trong đó có 200,000đ là phí thuê lễ phục 1 lần)

2.3 Buổi diễn tập (bắt buộc):

     Sinh viên, học viên đăng ký tham dự lễ  yêu cầu phải tham dự đầy đủ và đúng giờ buổi diễn tập lúc 8h00 sáng ngày Chủ nhật 20/8/2017 tại hội trường A116.

2.4 Lưu ý:

-  Sinh viên, học viên được yêu cầu ngồi đúng vị trí theo sơ đồ gởi kèm email hướng dẫn.

-  Sau khi lên sân khấu nhận chứng nhận, yêu cầu sinh viên, học viên quay về chỗ ngồi, không tự ý ra về trong khi buổi lễ đang tiến hành.

-  Sinh viên và phụ huynh không chụp hình trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ, Viện đã phân công người phụ trách chụp ảnh và gởi về email đăng ký dự lễ của từng học viên.

 -   Để buổi lễ được tiến hành nghiêm túc và đúng thời lượng đề nghị sinh viên, học viên tập trung đúng giờ. Các trường hợp đi trễ sau 08:00 sáng ngày 20/8/2017 sẽ không được tham dự nhận bằng trên sân khấu, Viện không giải quyết các trường hợp trên với bất kỳ lý do gì.

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}