UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

[EVENT] TẬP HUẤN DÃ NGOẠI
Thứ Năm, 08-06 2017

50 thủ lĩnh sinh viên bao gồm các Ban Chấp Hành và Ban Cán Sự lớp đã cũng nhau tham dự buổi Tập huấn dã ngoại tại biển Hồ Tràm. Đó là một trải nghiệm thú vị cho các bạn sinh viên, những người luôn đi đầu trong các hoạt động ngoại khóa. Sự kiện không những kết nối các thủ lĩnh sinh viên với nhau, mà còn là một buổi học tập nâng cao kỹ năng đầy ý nghĩa cho các bạn.

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}