UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

ĐỢT TUYỂN THÀNH VIÊN CỦA CÂU LẠC BỘ TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ
Thứ Ba, 05-09 2017

ĐỢT TUYỂN THÀNH VIÊN CỦA CÂU LẠC BỘ TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ
 
Cơ hội để bạn tham gia trở thành thành viên của câu lạc bộ với những quyền lợi hấp dẫn:
 • Cải thiện kĩ năng tài chính
 • Trải nghiệm môi trường tài chính thực tế
 • Thử sức đầu tư chứng khoán và nhận cổ phần
 • Cơ hội nghề nghiệp trong ngành tài chính
Bao gồm 2 vòng: Vòng 1 (CV - 15/10/2017) & Vòng 2 (Phỏng vấn)
 
Mỗi tuần CLB sẽ sinh hoạt 2 buổi thứ 6 (8h-10h) và chủ nhật (15h-17h) tại ISB (17 PNT, Q3)
 
Thông tin liên hệ
 • Facebook: Finance and Invest
 • Email: fandi.isb@gmail.com

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

  {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

  {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

  {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

  {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}