UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

GIẢI THƯỞNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XUẤT SẴN 2017
Thứ Ba, 05-09 2017

 
Mục đích: Tôn vinh và trao giải cho những bài nghiên cứu khoa học của sinh viên.  
Giải thưởng: 
  • Cộng 2.0 điểm vào môn học. Awarded 2.0 points into GPA of particular subject
  • Giấy chứng nhận tham gia chương trình UEH500 2017
Hạn nộp bài: 02/10/2017 từ 8h-11h30 tại B.109
 

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}