UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

 • Thứ Ba, 23-01 2018
  HỘI THẢO | BẬT MÍ VỀ VẺ ĐẸP CHUYÊN NGHIỆP

  Lần đầu tiên ISB triển khai dự án Workshop kĩ năng làm đẹp cho giới Văn phòng và môi trường làm việc chuyên nghiệp. Cùng tham gia workshop ngay để khám phá vẻ đẹp của bản thân nhé các cô gái.

 • Thứ Tư, 17-01 2018
  [HỘI THẢO] NGHỀ NGHIỆP TƯƠNG LAI

  Hướng dẫn và tư vấn nghề nghiệp góp phần nâng cao hiệu quả trong thị trường lao động, được phản ánh trong khả năng sử dụng và tính di động của lao động và tỷ lệ thành công trong giáo dục tăng lên. Vì lý do đó, ngày 15 tháng 1 năm 2018, hội thảo "Việc làm trong tương lai" được tổ chức dành cho sinh viên cử nhân, những "mầm non tương lai" của đất nước.

 • Thứ Sáu, 12-01 2018
  [HỘI THẢO] CẬP NHẬT NỀN KINH TẾ

  Hội thảo “Cập nhật nền kinh tế thị trường” tổ chức vào ngày 11/01/2018 đã giúp sinh viên ISB trau dồi thêm về nền kinh tế toàn cầu; những thách thức, cơ hội và các vấn đề hiện tại mà các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt.

 • Thứ Năm, 11-01 2018
  HỘI THẢO | MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TRONG TƯƠNG LAI

  Buổi hội thảo tối ngày 15/1 của Giáo sư Prasad sẽ cập nhật tình hình thị trường lao động hiện nay để sinh viên có thể bắt kịp những xu hướng, yêu cầu và đòi hỏi mới nhằm xác định rõ mục tiêu và hoạch định kế hoạch ngay từ hôm nay.

 • Thứ Tư, 10-01 2018
  [HỘI THẢO] NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  Hội thảo "Môi trường báo cáo tài chính toàn cầu" được tổ chức vào ngày 8 tháng 1 năm 2018 đã cung cấp những thông tin vô cùng giá trị cho sinh viên tham gia về các quy trình thiết lập chuẩn mực kế toán; và những thách thức, cơ hội, và những vấn đề hiện tại mà ngành Kế toán phải đối mặt.

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

  {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

  {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

  {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

  {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}