UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

Chương trình đào tạo tiến sĩ (Doctor of Philosophy–PhD) ngành Quản trị Kinh doanh bằng tiếng Anh của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh có mục đích trang bị cho nghiên cứu sinh (NCS) những kiến thức và kỹ năng nghiên cứu khoa học nền tảng và cần thiết. Sau khi tốt nghiệp, NCS có đủ khả năng để thiết kế, thực hiện và công bố công trình nghiên cứu trên các tạp chí khoa học hàn lâm quốc tế được xếp hạng trên SCOPUS và SSCI.

Thông tin liên hệ

Số 17 Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, TP. HCM

08 5446 5555

Info@isb.edu.vn

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}